White Gold Diamond Tennis Bracelet

White Gold Diamond Tennis Bracelet
SKU | B4358-7WGSKASHI
B4358-7WG
$23,469

Call us today!
(855) 536-6947

Metal Type14KW